Publikacje

Publikacje

Okładka książki "Incydent polski".

„Incydent polski”

2021

Redakcja: Iwona Kornet
Współpraca: Marcelina Gzyl
Korekta: Agata Fijuth-Daudek
Tłumaczenie: Małgorzata Stanek
Projekt graficzny, skład: Ewelina Kruszewska
W publikacji wykorzystano cytaty z serii recenzji opublikowanych na portalu kuglarstwo.pl, autorstwa Agnieszki Bińczyckiej.

Książka "Cyrk w świecie widowisk".

„Cyrk w świecie widowisk”

2017

Redakcja naukowa: Grzegorz Kondrasiuk
Recenzent naukowy: dr hab. Witold Wołowski prof. KUL
Redakcja i korekt językowa: Monika Pyła
Redakcja i korekta angielska: Małgorzata Stanek
Wybór i opracowanie ikonografii: Dominik Gac, Grzegorz Kondrasiuk, Iwona Kornet
Współpraca: Agnieszka Bińczycka, Grażyna Chmielowicz, Fundacja Sztukmistrze,
Monika Kalinowska, Iwona Kornet, Marta Kuczyńska, Rafał Sadownik, Janusz Sejbuk,
Sylwia Siedlecka
Projekt graficzny, skład: Karol Grzywaczewski
Druk i oprawa: Drukarnia READ ME

Okładka raportu "Wpływ lubelskich festiwali plenerowych na rozwój gospodarczy i społeczny miasta. Raport końcowy z badania".

„Wpływ lubelskich festiwali plenerowych na rozwój gospodarczy i społeczny miasta – raport”

2017

Koordynacja projektu: Aleksandra Kołtun
Autorzy raportów badawczych: Ilona Bondos, Aleksandra Kołtun, Marcin Lipowski, Andrzej Stawicki
Realizacja badań terenowych: Mateusz Stępniak, Paweł Banaszczyk, Aleksandra Bocian, Magdalena Galińska, Sylwia Golec, Marcin Jakubowski, Anna Jałocha, Aleksandra Janiec, Piotr Kalicki, Paulina Kalita, Blanka Konopka, Yana Mazhai, Michał Oniszko, Małgorzata Rębisz, Karolina Sobaszek, Dagmara Stępień, Anastazja Szuła, Joanna Trembecka, Grzegorz Zaleski, Aleksander Zbirański, Kamil Zieliński, Wojciech Zirebiec
Recenzenci: dr hab. Waldemar Cudny, dr hab. Magdalena Sobocińska
Publikacja powstała w ramach projektu „Wpływ lubelskich festiwali plenerowych na rozwój gospodarczy i społeczny miasta”.
Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Raport z badań ilościowych” | Carnaval Sztukmistrzów

2017

Raport cząstkowy do badań pod tytułem „Wpływ lubelskich festiwali plenerowych na rozwój gospodarczy i społeczny miasta”.
Opracowanie:dr hab. Marcin Lipowski, dr Aleksandra Kołtun, dr Ilona Bondos

„Wnioski z jakościowej analizy danych wizualnych” | Carnaval Sztukmistrzów

2017

Raport cząstkowy do badań pod tytułem „Wpływ lubelskich festiwali plenerowych na rozwój gospodarczy i społeczny miasta”.
Redakcja wniosków: Aleksandra Kołtun

Okładka książki Incydent Polski.

„Incydent polski”

2021

Redakcja: Iwona Kornet
Współpraca: Marcelina Gzyl
Korekta: Agata Fijuth-Daudek
Tłumaczenie: Małgorzata Stanek
Projekt graficzny, skład: Ewelina Kruszewska
W publikacji wykorzystano cytaty z serii recenzji opublikowanych na portalu kuglarstwo.pl, autorstwa Agnieszki Bińczyckiej.

Książka "Cyrk w świecie widowisk".

„Cyrk w świecie widowisk”

2017

Redakcja naukowa: Grzegorz Kondrasiuk
Recenzent naukowy: dr hab. Witold Wołowski prof. KUL
Redakcja i korekt językowa: Monika Pyła
Redakcja i korekta angielska: Małgorzata Stanek
Wybór i opracowanie ikonografii: Dominik Gac, Grzegorz Kondrasiuk, Iwona Kornet
Współpraca: Agnieszka Bińczycka, Grażyna Chmielowicz, Fundacja Sztukmistrze,
Monika Kalinowska, Iwona Kornet, Marta Kuczyńska, Rafał Sadownik, Janusz Sejbuk,
Sylwia Siedlecka
Projekt graficzny, skład: Karol Grzywaczewski
Druk i oprawa: Drukarnia READ ME

Okładka raportu "Wpływ lubelskich festiwali plenerowych na rozwój gospodarczy i społeczny miasta. Raport końcowy z badania".

„Wpływ lubelskich festiwali plenerowych na rozwój gospodarczy i społeczny miasta – raport”

2017

Koordynacja projektu:Aleksandra Kołtun
Autorzy raportów badawczych:Ilona Bondos, Aleksandra Kołtun, Marcin Lipowski, Andrzej Stawicki
Realizacja badań terenowych:Mateusz Stępniak, Paweł Banaszczyk, Aleksandra Bocian, Magdalena Galińska, Sylwia Golec, Marcin Jakubowski, Anna Jałocha, Aleksandra Janiec, Piotr Kalicki, Paulina Kalita, Blanka Konopka, Yana Mazhai, Michał Oniszko, Małgorzata Rębisz, Karolina Sobaszek, Dagmara Stępień, Anastazja Szuła, Joanna Trembecka, Grzegorz Zaleski, Aleksander Zbirański, Kamil Zieliński, Wojciech Zirebiec
Recenzenci:dr hab. Waldemar Cudny, dr hab. Magdalena Sobocińska
Publikacja powstała w ramach projektu „Wpływ lubelskich festiwali plenerowych na rozwój gospodarczy i społeczny miasta”.
Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Raport z badań ilościowych” | Carnaval Sztukmistrzów

2017

Raport cząstkowy do badań pod tytułem „Wpływ lubelskich festiwali plenerowych na rozwój gospodarczy i społeczny miasta”.
Opracowanie:dr hab. Marcin Lipowski, dr Aleksandra Kołtun, dr Ilona Bondos

„Wnioski z jakościowej analizy danych wizualnych” | Carnaval Sztukmistrzów

2017

Raport cząstkowy do badań pod tytułem „Wpływ lubelskich festiwali plenerowych na rozwój gospodarczy i społeczny miasta”.
Redakcja wniosków: Aleksandra Kołtun