Napis: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Teatr Carnaval Sztukmistrzów 2023. Dofinasowanie 60 000 zł, całkowita wartość 545 001,60 zł.