Incydent Polski

Showcase polskiego cyrku współczesnego to prezentacja przedstawień stworzonych i zrealizowanych przez polskich artystów cyrkowych i teatralnych w latach 2020–2022. Planujemy cykliczne wydarzenie w formule biennale. Elementem projektu jest również konkurs, który wyłoni najciekawsze propozycje scenariuszowe, mające szansę otrzymać także wsparcie produkcyjne i merytoryczne partnerów projektu. Prezentacje zgłoszonych przedstawień i zrealizowanych dzięki konkursowi premier będą się odbywać w Lublinie na scenach plenerowych i zamkniętych w ciągu 3 dni. Ważnym elementem showcase jest udział w nim organizatorów, programatorów festiwali, wydarzeń kulturalnych i przedstawicieli instytucji kultury, a także krytyków i recenzentów zarówno polskich, jak i zagranicznych. Efektem tego projektu będą dopracowane, pełnowartościowe przedstawienia cyrkowo–teatralne, które zasilą ofertę festiwali teatralnych, cyrkowych i ulicznych w Polsce, które będą również reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej.

Marta Mądry wisi na linie głową w dół do sceny i czyta książkę.