Incydent polski

Projekt mający na celu wspieranie twórczości polskich artystów cyrkowych. W ramach kilkuetapowego konkursu realizowane są premierowe spektakle cyrkowe. Poszukujemy oryginalnych i świeżych pomysłów na spektakl cyrkowy bądź nawiązujący do cyrku poprzez estetykę, tematykę itp.

Celem projektu jest wspieranie artystów w procesie twórczym tak merytorycznie (masterclassy, konsultacje) jak i produkcyjnie (pokazy work in progress, rezydencje, nagrody finansowe). Zależy nam by powstające w ramach konkursu spektakle były często grane i prezentowane na festiwalach, wydarzeniach i w miejscach publicznych, stąd tez w ramach projektu nawiązujemy partnerstwa z różnymi organizacjami, instytucjami i festiwalami w Polsce tworząc platformę współpracy.

Projekt daję szansę artystom zrealizowania autorskiego pomysłu, umożliwia tworzenie artystycznych spektakli cyrkowych. Laureaci konkursu mają szansę wystąpić na największym cyrkowym festiwalu w Polsce, jakim jest Carnaval Sztukmistrzów. Showcase produkcji pokonkursowych, który jest zwieńczeniem całości procesu realizowany jest w formule biennale.

Poznajmy się – ankieta dla artystów cyrkowych 

Logotyp Incydentu polskiego