CIRCUS NEXT (2017-2022)

Circus Next PLATFORM to projekt mający na celu rozwój i promocję współczesnego cyrku w Europie. Carnaval Sztukmistrzów w latach 2017-2022 był organizatorem lokalnego poziomu konkursu w Polsce, zajmował się promocją projektu, lokalnym doradztwem, organizacją prac Jury.

Platforma CircusNext, została powołana w celu identyfikacji i wspomagania poszukujących artystów z dziedziny współczesnego cyrku. Skupia się na oryginalnych i wyjątkowych projektach mogących wywrzeć wpływ na rozwój całego cyrku współczesnego. Platforma ta składa się z 30 członków z 17 krajów europejskich (przedstawiciele europejskich festiwali, teatrów i cyrków impresaryjnych oraz szefów placówek związanych z nowym cyrkiem).

Zapewnia wsparcie finansowe, rezydencyjne, doradcze i administracyjne przy tworzeniu spektakli oraz zwiększa międzynarodową widoczność artystów. Circus Next stał się platformą dla rozwoju współczesnego cyrku w Europie. Od 2001 roku platforma wsparła 78 grup artystycznych z Europy, niektóre z nich wyrosły na gwiazdy współczesnej sceny cyrkowej.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

circusnext.eu

Zdjęcie kobiety podczas skoku. Znajduje się w powietrzu nad piachem.