Data publikacji: 24 czerwca 2021

Dni Kejosu

We Wrocławiu rusza przegląd działalności cyrkowo teatralnej Kolektywu KEJOS. W programie spektakle, warsztaty oraz show cyrkowo-teatralne. Patronat nad wydarzeniem objął Carnaval Sztukmistrzów.

 

Program:
26 czerwca – Epitafium Błazna – spektakl cyrkowo-teatralny(w ramach festiwalu CYRKOPOLE – Wrocław – Psie Pole)

 

Co musieli robić aktorzy czasów elżbietańskich, by zdobyć i utrzymać uwagę widza, który gotów był rzucić w wykonawcę kamieniem, gdy ten wydawał mu się zbyt nudny? Jakich, oprócz deklamacji tekstu użyć strategii teatralnych,  by przekazać żądnej rozrywki publice bardziej złożoną treść? Co by było, gdyby za wystawienie sztuk Szekspira zabrał się błazen? „Epitafium Błazna” to spektakl z użyciem technik teatru ruchu, teatru plastycznego i cyrku współczesnego, inspirowany motywami ze sztuk Szekspira, a w szczególności postacią Szekspirowskiego błazna. Bazując na tym, co „pomiędzy tekstem”, Kolektyw KEJOS snuje nową opowieść rozpiętą między odwiecznymi problemami a współczesnością. Spektakl ujawnia efekty eksperymentu artystycznego, badającego relacje między teatrem a nowym cyrkiem.

 

12-16 lipca – Warsztaty teatralne dla artystów cyrkowych

Warsztaty teatralne dla artystów cyrkowych prowadzone są przez członków wrocławskiego Kolektywu KEJOS według autorskich metod wypracowanych przez wiele lat działalności grupy. Nastawione są na naukę technik teatralno – performatywnych rozwijających potencjał artystyczny sztuki cyrkowej. Podczas warsztatów uczestnicy rozwiną swoje umiejętności sceniczne oraz zbadają możliwe przestrzenie wspólne między znanymi im już technikami cyrkowymi a dyscyplinami teatralnymi. W trakcie pracy będziemy skupiać się między innymi na takich aspektach jak: techniki teatru ruchu, działania grupowe (obecność sceniczna, ), techniki muzyczne, techniki klaunady wykorzystanie potencjału komicznego wynikającego z indywidualnych umiejętności i technik cyrkowych uczestników; poszukiwania charakterów postaci, techniki aktorskie w spektaklu cyrkowym, tworzenie etiud teatralno-cyrkowych. Zwieńczeniem warsztatów będzie Otwarta Scena Kejos, na której będą mogli wystąpić uczestnicy. Warsztaty są dla nas okazją do bliższego zapoznania się z artystami cyrkowymi także pod kątem ewentualnej przyszłej współpracy.

 

17 lipca – Otwarta Scena KEJOS – kabaretowy pokaz etiud nowego cyrku

 

OTWARTA SCENA KEJOS to pokaz etiud wykonywanych przez członków Kolektywu KEJOS oraz zaproszonych polskich artystów cyrkowych. Formuła Open Stage polega na udostępnieniu sceny artystom chcącym zaprezentować swoje etiudy cyrkowe przed wrocławską publicznością. Uczestnicy pokazu zostaną wybrani spośród dotychczasowych współpracowników Kolektywu KEJOS, uczestników dotychczasowych działań stowarzyszenia oraz środowiska wrocławskich miłośników sztuk cyrkowych. Pokaz jest częściowo reżyserowany przez artystycznie prowadzoną konferansjerkę, nadającą spójności całemu wydarzeniu. Scena Otwarta stanowi dla artystów okazję do prezentacji nowopowstałych numerów i etiud oraz uzyskanie informacji dotyczących ich recepcji przez publiczność.

 

24 – 25 wrześniaMiasto którego nie było – spektakl cyrkowo teatralny Łączy w sobie techniki sztuki cyrkowej, takie jak akrobatyka, akrobatyka powietrzna (sztrabaty, trapezy), koło akrobatyczne (Cyr wheel) i żonglerka, z elementami teatru tańca, teatru ruchu i teatru plastycznego. Połączenie to jest możliwe dzięki wyjątkowemu na polską skalę zespołowi złożonemu z doświadczonych ludzi teatru oraz artystów związanych z tańcem, muzyką i nurtem Nowego Cyrku. Spektakl stworzony został z okazji obchodó1) jubileuszu 700-lecia Lublina. Inspiracją do powstania scenariusza była przedwojenna historia miasta, legendy, mity, opowiadania oraz twórczość artystów związanych z Lublinem, takich jak Franciszka Arnsztajnowa, I.B Singer, Edward Hartwig.  Przedstawieniu towarzyszy grana na żywo muzyka, inspirowana folklorem polskim, żydowskim, ukraińskim i cygańskim, a także polskimi szlagierami dwudziestolecia międzywojennego. Spektakl opowiada o mieście częściowo wyobrażonym. Przestrzeni spotkań ludzi odmiennych i nie do końca poznanych. Miejscu nieustannego krzyżowania się kultur, postaw, sposobów na życie. Prowadzi to z jednej strony do nieuchronnych nieporozumień i konfliktów energii,  z drugiej strony do tworzenia życiodajnej energii, która buduje przestrzeń społeczno- kulturową miasta. Poprzez przywołanie zarówno fikcyjnych, jak i prawdziwych historii, stworzony został wielowymiarowy, oniryczny świat, którego być może nigdy nie było, z pewnością już nie ma, ale w jakiś sposób przeczuwamy jego potencjalną obecność.

 

Każda środa, od czerwca do września, w godz. 18.00-22.00 – Otwarta przestrzeń treningowa w Niebieskim Namiocie Kejos

W każdą środę zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego treningu w Niebieskim Namiocie KEJOS. Każdy, kto ma ochotę pożonglować, poćwiczyć akrobacje w powietrzu albo po prostu się poruszać może skorzystać z naszej przestrzeni. Udostępniamy sprzęt żonglerskich, a także konstrukcję do podwieszeń akrobatycznych. Otwarta Przestrzeń Treningowa to nie tylko miejsce doskonalenia umiejętności, ale także spotkań i luźnej wymiany technik i doświadczeń między uczestnikami To wy tworzycie OPT!


KOLEKTYW KEJOS
– Teatr pod nazwą Kolektyw KEJOS działa w ramach Stowarzyszenia KEJ-OS-THE-AT-ER, które od 2004 r pracuje na rzecz popularyzacji idei Nowego Cyrku jako formy sztuki. Kolektyw KEJOS to grupa artystów, która w swej pracy skupia się nad wykorzystaniem technik cyrkowych jako środka wyrazu równorzędnego z innymi formami performatywnymi takimi jak teatr, taniec, muzyka czy multimedia. Grupa tworzy własny, oryginalny język sceniczny łącząc w swych przedstawieniach różnorodne dziedziny sztuki uporządkowane w spójną wypowiedź artystyczną. KEJOS zajmuje się działalnością: – artystyczną: produkcja spektakli, współorganizowanie festiwali i innych wydarzeń kulturalnych; – edukacyjną: praca z dziećmi i młodzieżą i dorosłymi – warsztaty artystyczne – naukową: organizacja konferencji o cyrku jako formie sztuki oraz dokumentacja osiągnięć współczesnego cyrku w Polsce. Członkowie Kolektywu KEJOS aktywnie uczestniczą we współtworzeniu festiwalu Carnaval Sztukmistrzów, OFCA, Cyrkopole i innych wydarzeń w Polsce i zagranicą. Od 2016 roku KEJOS wraz z Centrum Biblioteczno- Kulturalnym FAMA we Wrocławiu współtworzy Centrum Nowego Cyrku – miejsce popularyzacji idei, rozwoju i praktykowania Nowego Cyrku.

 

Artyści z Kolektywu Kejos w sprzebraniach. Napis: Dni Kejosu. Przegląd działalności cyrkowo-teatralnej Kolektywu Kejos.

Data publikacji: 24 czerwca 2021

Dni Kejosu

We Wrocławiu rusza przegląd działalności cyrkowo teatralnej Kolektywu KEJOS. W programie spektakle, warsztaty oraz show cyrkowo-teatralne. Patronat nad wydarzeniem objął Carnaval Sztukmistrzów.

 

Program:
26 czerwca – Epitafium Błazna – spektakl cyrkowo-teatralny(w ramach festiwalu CYRKOPOLE – Wrocław – Psie Pole)

 

Co musieli robić aktorzy czasów elżbietańskich, by zdobyć i utrzymać uwagę widza, który gotów był rzucić w wykonawcę kamieniem, gdy ten wydawał mu się zbyt nudny? Jakich, oprócz deklamacji tekstu użyć strategii teatralnych,  by przekazać żądnej rozrywki publice bardziej złożoną treść? Co by było, gdyby za wystawienie sztuk Szekspira zabrał się błazen? „Epitafium Błazna” to spektakl z użyciem technik teatru ruchu, teatru plastycznego i cyrku współczesnego, inspirowany motywami ze sztuk Szekspira, a w szczególności postacią Szekspirowskiego błazna. Bazując na tym, co „pomiędzy tekstem”, Kolektyw KEJOS snuje nową opowieść rozpiętą między odwiecznymi problemami a współczesnością. Spektakl ujawnia efekty eksperymentu artystycznego, badającego relacje między teatrem a nowym cyrkiem.

 

12-16 lipca – Warsztaty teatralne dla artystów cyrkowych

Warsztaty teatralne dla artystów cyrkowych prowadzone są przez członków wrocławskiego Kolektywu KEJOS według autorskich metod wypracowanych przez wiele lat działalności grupy. Nastawione są na naukę technik teatralno – performatywnych rozwijających potencjał artystyczny sztuki cyrkowej. Podczas warsztatów uczestnicy rozwiną swoje umiejętności sceniczne oraz zbadają możliwe przestrzenie wspólne między znanymi im już technikami cyrkowymi a dyscyplinami teatralnymi. W trakcie pracy będziemy skupiać się między innymi na takich aspektach jak: techniki teatru ruchu, działania grupowe (obecność sceniczna, ), techniki muzyczne, techniki klaunady wykorzystanie potencjału komicznego wynikającego z indywidualnych umiejętności i technik cyrkowych uczestników; poszukiwania charakterów postaci, techniki aktorskie w spektaklu cyrkowym, tworzenie etiud teatralno-cyrkowych. Zwieńczeniem warsztatów będzie Otwarta Scena Kejos, na której będą mogli wystąpić uczestnicy. Warsztaty są dla nas okazją do bliższego zapoznania się z artystami cyrkowymi także pod kątem ewentualnej przyszłej współpracy.

 

17 lipca – Otwarta Scena KEJOS – kabaretowy pokaz etiud nowego cyrku

 

OTWARTA SCENA KEJOS to pokaz etiud wykonywanych przez członków Kolektywu KEJOS oraz zaproszonych polskich artystów cyrkowych. Formuła Open Stage polega na udostępnieniu sceny artystom chcącym zaprezentować swoje etiudy cyrkowe przed wrocławską publicznością. Uczestnicy pokazu zostaną wybrani spośród dotychczasowych współpracowników Kolektywu KEJOS, uczestników dotychczasowych działań stowarzyszenia oraz środowiska wrocławskich miłośników sztuk cyrkowych. Pokaz jest częściowo reżyserowany przez artystycznie prowadzoną konferansjerkę, nadającą spójności całemu wydarzeniu. Scena Otwarta stanowi dla artystów okazję do prezentacji nowopowstałych numerów i etiud oraz uzyskanie informacji dotyczących ich recepcji przez publiczność.

 

24 – 25 wrześniaMiasto którego nie było – spektakl cyrkowo teatralny Łączy w sobie techniki sztuki cyrkowej, takie jak akrobatyka, akrobatyka powietrzna (sztrabaty, trapezy), koło akrobatyczne (Cyr wheel) i żonglerka, z elementami teatru tańca, teatru ruchu i teatru plastycznego. Połączenie to jest możliwe dzięki wyjątkowemu na polską skalę zespołowi złożonemu z doświadczonych ludzi teatru oraz artystów związanych z tańcem, muzyką i nurtem Nowego Cyrku. Spektakl stworzony został z okazji obchodó1) jubileuszu 700-lecia Lublina. Inspiracją do powstania scenariusza była przedwojenna historia miasta, legendy, mity, opowiadania oraz twórczość artystów związanych z Lublinem, takich jak Franciszka Arnsztajnowa, I.B Singer, Edward Hartwig.  Przedstawieniu towarzyszy grana na żywo muzyka, inspirowana folklorem polskim, żydowskim, ukraińskim i cygańskim, a także polskimi szlagierami dwudziestolecia międzywojennego. Spektakl opowiada o mieście częściowo wyobrażonym. Przestrzeni spotkań ludzi odmiennych i nie do końca poznanych. Miejscu nieustannego krzyżowania się kultur, postaw, sposobów na życie. Prowadzi to z jednej strony do nieuchronnych nieporozumień i konfliktów energii,  z drugiej strony do tworzenia życiodajnej energii, która buduje przestrzeń społeczno- kulturową miasta. Poprzez przywołanie zarówno fikcyjnych, jak i prawdziwych historii, stworzony został wielowymiarowy, oniryczny świat, którego być może nigdy nie było, z pewnością już nie ma, ale w jakiś sposób przeczuwamy jego potencjalną obecność.

 

Każda środa, od czerwca do września, w godz. 18.00-22.00 – Otwarta przestrzeń treningowa w Niebieskim Namiocie Kejos

W każdą środę zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego treningu w Niebieskim Namiocie KEJOS. Każdy, kto ma ochotę pożonglować, poćwiczyć akrobacje w powietrzu albo po prostu się poruszać może skorzystać z naszej przestrzeni. Udostępniamy sprzęt żonglerskich, a także konstrukcję do podwieszeń akrobatycznych. Otwarta Przestrzeń Treningowa to nie tylko miejsce doskonalenia umiejętności, ale także spotkań i luźnej wymiany technik i doświadczeń między uczestnikami To wy tworzycie OPT!


KOLEKTYW KEJOS
– Teatr pod nazwą Kolektyw KEJOS działa w ramach Stowarzyszenia KEJ-OS-THE-AT-ER, które od 2004 r pracuje na rzecz popularyzacji idei Nowego Cyrku jako formy sztuki. Kolektyw KEJOS to grupa artystów, która w swej pracy skupia się nad wykorzystaniem technik cyrkowych jako środka wyrazu równorzędnego z innymi formami performatywnymi takimi jak teatr, taniec, muzyka czy multimedia. Grupa tworzy własny, oryginalny język sceniczny łącząc w swych przedstawieniach różnorodne dziedziny sztuki uporządkowane w spójną wypowiedź artystyczną. KEJOS zajmuje się działalnością: – artystyczną: produkcja spektakli, współorganizowanie festiwali i innych wydarzeń kulturalnych; – edukacyjną: praca z dziećmi i młodzieżą i dorosłymi – warsztaty artystyczne – naukową: organizacja konferencji o cyrku jako formie sztuki oraz dokumentacja osiągnięć współczesnego cyrku w Polsce. Członkowie Kolektywu KEJOS aktywnie uczestniczą we współtworzeniu festiwalu Carnaval Sztukmistrzów, OFCA, Cyrkopole i innych wydarzeń w Polsce i zagranicą. Od 2016 roku KEJOS wraz z Centrum Biblioteczno- Kulturalnym FAMA we Wrocławiu współtworzy Centrum Nowego Cyrku – miejsce popularyzacji idei, rozwoju i praktykowania Nowego Cyrku.

 

Artyści z Kolektywu Kejos w sprzebraniach. Napis: Dni Kejosu. Przegląd działalności cyrkowo-teatralnej Kolektywu Kejos.