21 listopada 2022

Premiera „The Trick”

Serdecznie zapraszamy na premierę spektaklu „The Trick” – niezwykłego widowiska laureatów nagrody głównej konkursu Incydent polski na autorski spektakl cyrkowy realizowany pod patronatem festiwalu Carnaval Sztukmistrzów. Wydarzeniu towarzyszyć będzie spotkanie wokół występów ulicznych. Prelegentami będą dr Magdalena Szubielska z Katedry Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i dr hab. Marta Połeć z Katedry Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego.

Spotkanie wokół występów ulicznych
Opis wydarzenia

Podczas spotkania przyjrzymy się wynikom badań i porozmawiamy o fenomenie występów ulicznych. Będziemy gościć dwie badaczki – dr Magdalenę Szubielską z katedry psychologii eksperymentalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, która opowie o aspektach psychologicznych odbioru pokazów sztuki ulicznej oraz  dr Martę Połeć z Katedry Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego, która omówi kwestie dobrych praktyk w zarządzaniu przestrzenią miejską w kontekście występów ulicznych. Polem obserwacji dla obu badaczek był między innymi lubelski Carnaval Sztukmistrzów. Gościem specjalnym spotkania będzie artysta uliczny – Marcin Ex Styczyński, który przybliży nam perspektywę praktyka sztuki ulicznej.

„Psychologiczne aspekty odbioru buskerskich występów cyrkowych i muzycznych. Badania osób dorosłych w centrum Lublina” | Dr hab. Magdalena Szubielska
Magdalena Szubielska  opowie o krótkiej historii badań nad buskingiem z perspektywy psychologicznej. Naświetli, w jaki sposób przyjęcie w badaniach podejścia psychologicznego pozwala odróżnić busking (występy uliczne artystów_ek zbierających dobrowolne datki „do kapelusza”) od żebractwa. Wyjaśni też, jaki jest wpływ występów ulicznych na percepcję i wartościowanie przestrzeni publicznej przez przechodniów. Następnie przedstawi badania własne, prowadzone w latach 2019–2022 w Lublinie, dotyczące odbioru występów buskerskich przez dorosłą publiczność (łącznie zbadano 660 osób). W badaniach tych stwierdzono, że nie tylko rodzaj występu (cyrkowe vs muzyczne), ale także obeznanie publiczności z występami buskerskimi różnicują odczucia publiczności. Na odczucia te składają się wymiary wywołanych emocji, stymulowania intelektu, oceny stopnia interaktywności, nowości i poziomu technicznego występu, a także miejsca, w którym odbywa się występ. Z kolei sądy estetyczne (dotyczące poczucia rozumienia i podobania się) zarówno w przypadku występów cyrkowych, jak i muzycznych były bardzo wysokie i nie zależały od obeznania publiczności z tego rodzaju występami.

„Występy uliczne: Dobre praktyki w zarządzaniu przestrzenią miejską” | Dr Marta Połeć
Występy uliczne są uniwersalnym zjawiskiem działalności artystycznej w przestrzeni miejskiej. Pomimo długiej tradycji zjawisko to jest wciąż aktualne i zróżnicowane. Współcześnie działalność artystów ulicznych w polskich miastach często jest regulowana, stanowiąc jeden z przedmiotów zarządzania przestrzenią miejską. Autorka przedstawi pojęcie artysty ulicznego i omówi jego status. Następnie zaprezentuje spojrzenie na występy uliczne z różnych poziomów społecznych, ukazując trzy perspektywy: artystów, organizacji i instytucji, a także społeczeństwa. Celem wystąpienia jest wskazanie istoty istniejących regulacji występów ulicznych, a także poddanie ich refleksji . 

Biogram prelegentek

Dr hab. Magdalena Szubielska – ekspertka w zakresie psychologii poznawczej, empirycznej estetyki i badań eksperymentalnych. Kieruje Katedrą Psychologii Eksperymentalnej KUL oraz Perception & Cognition Lab. Interesuje się psychologicznymi aspektami odbioru sztuk wizualnych (zwłaszcza sztuki współczesnej), neuroestetyką oraz recepcją bodźców estetycznych w przestrzeni publicznej (street art, występy buskerskie). Współpracuje z instytucjami kultury, podejmując m.in. zagadnienia edukacji widowni i udostępniania sztuki różnym grupom odbiorców (np. osobom z niepełnosprawnościami wzroku).

Dr Marta Połeć – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Badaniami występów ulicznych zajmuje się od 2012 roku. Aktualnie kieruje etnograficznym projektem badawczym, dotyczącym organizowania festiwali ulicznych. Należy do międzynarodowej grupy badawczej Street Music Research Unit. Autorka licznych publikacji w zakresie sztuki performatywnej w przestrzeni miejskiej. Laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia, a także stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą zarządzania humanistycznego, nieformalnej organizacji i przedsiębiorczości w obszarze kultury.

Finałem spotkania będzie spektakularny ogniowy pokaz Marcina Ex Styczyńskiego na Placu po Farze.

Marcin Ex Styczyński – artysta uliczny i performer z 15-letnim doświadczeniem. Najbardziej znany z występu ulicznego „Plucie Ogniem Fire Breathing Show”, z którym w obecnej formie występuje już 8 lat. Z przedstawieniem występował na większości dużych festiwali ulicznych w Polsce (m.in. Carnaval Sztukmistrzów, Feta, OFCA, Busker Bus), oraz na świecie (m.in. Fringe Edinburgh, Fringe Adelaide, Busker Wien). Praca nad tym projektem trwała około 6 lat, aby uzyskać ostateczną wersję. Poza występami zajmuje się propagowaniem sztuki ulicznej i cyrkowej w Polsce. Aktywny uczestnik społeczności cyrkowej i ulicznej. Od lat swoją działalnością wspiera i współtworzy różne inicjatywy cyrkowe (m.in pandemiczny projekt CYRKON, Warszawska Scena Variete, Cyrk Podwórkowy).

Informacje praktyczne
Kiedy:
2 grudnia 2022, godz. 17.00
Gdzie: Warsztaty Kultury w Lublinie, Grodzka 5a, sala widowiskowa – II piętro
Wstęp wolny

 
Premiera „The Trick” | Grand-Prix Incydent Polski
Opis wydarzenia

Cyrkowy duet iluzjonistyczny w swoim premierowym spektaklu zdradzi publiczności największe sekrety iluzjonistów i opowie nam, jak często spotykamy się z manipulacją w naszym życiu. „The Trick” to niespotykana wcześniej forma, będąca połączeniem spektaklu, pokazu iluzji, stand-upu, tańca, ruchu, sztuk cyrkowych i muzyki tworzonej na żywo. Dwóch artystów wyjawia podstawowe zasady iluzji stosowane przez iluzjonistów od wieków. Na ile trik powstaje w dłoniach iluzjonisty, a na ile w głowach widzów? Umiejętność demaskowania sztuczek może przydać się znacznie częściej niż podczas oglądania pokazu iluzjonisty. Wiedza o ich działaniu i zasadach otwiera oczy na manipulacyjne pułapki, jakie czekają na nas każdego dnia. Co zrobić, aby nie wpadać w te pułapki? Odpowiedzią jest „The Trick”.

Reżyseria i wykonanie: Wojciech Rotowski & Roman Słomka

Spektakl jest laureatem nagrody głównej konkursu Incydent polski na autorski spektakl cyrkowy realizowanego pod patronatem festiwalu Carnaval Sztukmistrzów.

 

Informacje praktyczne
Przedpremiera „The Trick” | Grand-Prix Incydent polski (50 minut)
Kiedy:
1 grudnia 2022, godz. 19.00
Gdzie: „U Szewca”, Grodzka 18 – sala koncertowa
Wstęp wolny

Premiera „The Trick” | Grand-Prix Incydent polski (50 minut)
Informacje praktyczne
Kiedy:
2 grudnia 2022, godz. 19.30
Gdzie:
„U Szewca”, Grodzka 18 – sala koncertowa
Wstęp wolny

Mężczyzna pluje ogniem. Publiczność mu się przygląda.

21 listopada 2022

Premiera „The Trick”

Serdecznie zapraszamy na premierę spektaklu „The Trick” – niezwykłego widowiska laureatów nagrody głównej konkursu Incydent polski na autorski spektakl cyrkowy realizowany pod patronatem festiwalu Carnaval Sztukmistrzów. Wydarzeniu towarzyszyć będzie spotkanie wokół występów ulicznych. Prelegentami będą dr Magdalena Szubielska z Katedry Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i dr hab. Marta Połeć z Katedry Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego.

Spotkanie wokół występów ulicznych
Opis wydarzenia

Podczas spotkania przyjrzymy się wynikom badań i porozmawiamy o fenomenie występów ulicznych. Będziemy gościć dwie badaczki – dr Magdalenę Szubielską z katedry psychologii eksperymentalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, która opowie o aspektach psychologicznych odbioru pokazów sztuki ulicznej oraz  dr Martę Połeć z Katedry Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego, która omówi kwestie dobrych praktyk w zarządzaniu przestrzenią miejską w kontekście występów ulicznych. Polem obserwacji dla obu badaczek był między innymi lubelski Carnaval Sztukmistrzów. Gościem specjalnym spotkania będzie artysta uliczny – Marcin Ex Styczyński, który przybliży nam perspektywę praktyka sztuki ulicznej.

„Psychologiczne aspekty odbioru buskerskich występów cyrkowych i muzycznych. Badania osób dorosłych w centrum Lublina” | Dr hab. Magdalena Szubielska
Magdalena Szubielska  opowie o krótkiej historii badań nad buskingiem z perspektywy psychologicznej. Naświetli, w jaki sposób przyjęcie w badaniach podejścia psychologicznego pozwala odróżnić busking (występy uliczne artystów_ek zbierających dobrowolne datki „do kapelusza”) od żebractwa. Wyjaśni też, jaki jest wpływ występów ulicznych na percepcję i wartościowanie przestrzeni publicznej przez przechodniów. Następnie przedstawi badania własne, prowadzone w latach 2019–2022 w Lublinie, dotyczące odbioru występów buskerskich przez dorosłą publiczność (łącznie zbadano 660 osób). W badaniach tych stwierdzono, że nie tylko rodzaj występu (cyrkowe vs muzyczne), ale także obeznanie publiczności z występami buskerskimi różnicują odczucia publiczności. Na odczucia te składają się wymiary wywołanych emocji, stymulowania intelektu, oceny stopnia interaktywności, nowości i poziomu technicznego występu, a także miejsca, w którym odbywa się występ. Z kolei sądy estetyczne (dotyczące poczucia rozumienia i podobania się) zarówno w przypadku występów cyrkowych, jak i muzycznych były bardzo wysokie i nie zależały od obeznania publiczności z tego rodzaju występami.

„Występy uliczne: Dobre praktyki w zarządzaniu przestrzenią miejską” | Dr Marta Połeć
Występy uliczne są uniwersalnym zjawiskiem działalności artystycznej w przestrzeni miejskiej. Pomimo długiej tradycji zjawisko to jest wciąż aktualne i zróżnicowane. Współcześnie działalność artystów ulicznych w polskich miastach często jest regulowana, stanowiąc jeden z przedmiotów zarządzania przestrzenią miejską. Autorka przedstawi pojęcie artysty ulicznego i omówi jego status. Następnie zaprezentuje spojrzenie na występy uliczne z różnych poziomów społecznych, ukazując trzy perspektywy: artystów, organizacji i instytucji, a także społeczeństwa. Celem wystąpienia jest wskazanie istoty istniejących regulacji występów ulicznych, a także poddanie ich refleksji . 

Biogram prelegentek

Dr hab. Magdalena Szubielska – ekspertka w zakresie psychologii poznawczej, empirycznej estetyki i badań eksperymentalnych. Kieruje Katedrą Psychologii Eksperymentalnej KUL oraz Perception & Cognition Lab. Interesuje się psychologicznymi aspektami odbioru sztuk wizualnych (zwłaszcza sztuki współczesnej), neuroestetyką oraz recepcją bodźców estetycznych w przestrzeni publicznej (street art, występy buskerskie). Współpracuje z instytucjami kultury, podejmując m.in. zagadnienia edukacji widowni i udostępniania sztuki różnym grupom odbiorców (np. osobom z niepełnosprawnościami wzroku).

Dr Marta Połeć – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Badaniami występów ulicznych zajmuje się od 2012 roku. Aktualnie kieruje etnograficznym projektem badawczym, dotyczącym organizowania festiwali ulicznych. Należy do międzynarodowej grupy badawczej Street Music Research Unit. Autorka licznych publikacji w zakresie sztuki performatywnej w przestrzeni miejskiej. Laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia, a także stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą zarządzania humanistycznego, nieformalnej organizacji i przedsiębiorczości w obszarze kultury.

Finałem spotkania będzie spektakularny ogniowy pokaz Marcina Ex Styczyńskiego na Placu po Farze.

Marcin Ex Styczyński – artysta uliczny i performer z 15-letnim doświadczeniem. Najbardziej znany z występu ulicznego „Plucie Ogniem Fire Breathing Show”, z którym w obecnej formie występuje już 8 lat. Z przedstawieniem występował na większości dużych festiwali ulicznych w Polsce (m.in. Carnaval Sztukmistrzów, Feta, OFCA, Busker Bus), oraz na świecie (m.in. Fringe Edinburgh, Fringe Adelaide, Busker Wien). Praca nad tym projektem trwała około 6 lat, aby uzyskać ostateczną wersję. Poza występami zajmuje się propagowaniem sztuki ulicznej i cyrkowej w Polsce. Aktywny uczestnik społeczności cyrkowej i ulicznej. Od lat swoją działalnością wspiera i współtworzy różne inicjatywy cyrkowe (m.in pandemiczny projekt CYRKON, Warszawska Scena Variete, Cyrk Podwórkowy).

Informacje praktyczne
Kiedy:
2 grudnia 2022, godz. 17.00
Gdzie: Warsztaty Kultury w Lublinie, Grodzka 5a, sala widowiskowa – II piętro
Wstęp wolny

 
Premiera „The Trick” | Grand-Prix Incydent Polski
Opis wydarzenia

Cyrkowy duet iluzjonistyczny w swoim premierowym spektaklu zdradzi publiczności największe sekrety iluzjonistów i opowie nam, jak często spotykamy się z manipulacją w naszym życiu. „The Trick” to niespotykana wcześniej forma, będąca połączeniem spektaklu, pokazu iluzji, stand-upu, tańca, ruchu, sztuk cyrkowych i muzyki tworzonej na żywo. Dwóch artystów wyjawia podstawowe zasady iluzji stosowane przez iluzjonistów od wieków. Na ile trik powstaje w dłoniach iluzjonisty, a na ile w głowach widzów? Umiejętność demaskowania sztuczek może przydać się znacznie częściej niż podczas oglądania pokazu iluzjonisty. Wiedza o ich działaniu i zasadach otwiera oczy na manipulacyjne pułapki, jakie czekają na nas każdego dnia. Co zrobić, aby nie wpadać w te pułapki? Odpowiedzią jest „The Trick”.

Reżyseria i wykonanie: Wojciech Rotowski & Roman Słomka

Spektakl jest laureatem nagrody głównej konkursu Incydent polski na autorski spektakl cyrkowy realizowanego pod patronatem festiwalu Carnaval Sztukmistrzów.

 

Informacje praktyczne
Przedpremiera „The Trick” | Grand-Prix Incydent polski (50 minut)
Kiedy:
1 grudnia 2022, godz. 19.00
Gdzie: „U Szewca”, Grodzka 18 – sala koncertowa
Wstęp wolny

Premiera „The Trick” | Grand-Prix Incydent polski (50 minut)
Informacje praktyczne
Kiedy:
2 grudnia 2022, godz. 19.30
Gdzie:
„U Szewca”, Grodzka 18 – sala koncertowa
Wstęp wolny

Mężczyzna pluje ogniem. Publiczność mu się przygląda.